Huyền Lâm

Mười Năm Chốn CũMười năm ta ở nơi đây
Giờ nhìn cảnh cũ buồn lây lất buồn
Cuộc đời bèo giạt muôn phương
Bước chân vô định nẻo đường cứ đi

Hồ trong thảm cỏ xanh rì
Cũng không sao thể níu ghì bước chân
Không là lãng tử phong trần
Nhưng đời cứ mãi trôi dần khắp nơi

Giã từ Lockport kia ơi !
Giờ trên đồng cỏ một trời quạnh hiu
Tiếng chim hót tiễn đưa chiều
Lòng nghe thấm nỗi cô liêu riêng mình

Ngồi buồn cúi mặt lặng thinh
Chỉ nghe tiếng gió tự tình cúng ta .

Huyền Lâm ...

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 3 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Mười Năm Chốn Cũ"