Huyền Lâm

Đêm Rượu Chia TayTa về tìm bạn ngày xưa cũ
Chỉ có hai thằng ngồi ngó nhau
Nâng ly rượu cạn lòng nghe đắng
Một thoáng buồn dâng lẫn nghẹn ngào

Bên cuộc rượu nầy hai đứa thôi
Nhìn nhau muốn nói chẳng ra lời
Trầm ngâm tẻ nhạt buồn ghê lắm
Mỗi đứa mang mang chuyện đất trời

Thôi hãy uống đi dẫu đắng lòng
Mai nầy mình biết có còn không
Gặp nhau lần nữa bên ly rượu
Mình đã già rồi khó ước mong

Tất cả đâu rồi tuổi của xưa
Thời gian xa lắm đã bao mùa
Thằng vào đất lạnh cùng giun dế
Đứa lạc tha hương chẳng lối về

Thôi một đêm nầy hãy uống đi
Ngày mai hai đứa lại phân kỳ
Ta phương trời ấy đời vô định
Ở lại quê nhà , ta nhớ mi .

Huyền Lâm

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Đêm Rượu Chia Tay"