Huyền Lâm

Em về đi bụi với tôi không ?


Em về đi bụi với tôi không ?
Tiền bạc đừng lo chớ nặng lòng
Cơm cháo bình dân ngàn dĩa rẻ
Bánh mì ế chợ cũng là xong

Em về đi bụi với tôi không ?
Phố thị lang thang lẫn ruộng đồng
Ngắm cảnh người ta khoe xế mới
Trông người lam lũ nước trên sông

Em về đi bụi với tôi không ?
Để thấy đời nay chuyện vợ chồng
Một thuở ấp tay đầu gối tựa
Nửa chừng phụ rãy thế là xong

Em về đi bụi với tôi không ?
Nhìn cảnh đua chen chốn bụi hồng
Nhân ngãi tình người giờ rẻ mạt
Bán mua đổi chát nặng hơi đồng

Tôi dẫn em về đi khắp nơi
Lang thang đây đó khắp phương trời
Cà phê quán cốc ngồi ta ngắm
Mặc kệ người khinh kẻ bụi đời .

Huyền Lâm .


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Em về đi bụi với tôi không ?"