Huyền Lâm

Phấn Hương Ngày CũĐêm qua thức một đêm dài
Ta ngồi ru lại những đài cát xưa
Thời gian gõ nhịp chậm vừa
Chút hương phấn cũ gợi mùa xa xăm

Trong veo một ánh trăng rằm
Giữa đêm nguyệt hạ thì thầm mắt môi
xuyến xao lòng cứ bồi hồi
Từ trong ký ức một thời có nhau

Phấn hương xưa vẫn ngạt ngào
Dắt hồn lối cũ theo vào cơn mơ
Bao năm sông nước đôi bờ
Người xưa chốn ấy bây giờ nơi đâu

Thời gian trắng bạc mái đầu
Nước trôi mấy bận qua cầu về xuôi
Trăng khuya chếch bóng qua đồi
Đêm nằm nhớ lại một thời đã qua

Soi gương thấy biết mình già
Vẫn xin một chút ngọc ngà môi em
Để ru giấc thật êm đềm
Trong cơn mộng mị đi tìm nắng mai .

Huyền Lâm ..

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Phấn Hương Ngày Cũ"