Lê Nam Phong

ĐỔI THAY...Tạo hóa vốn ông thần đèn vĩ đại
Tạo đổi thay liên tục trước mắt người
Hôm qua dìu dịu thu còn thắm
Hôm nay u ám đã đông rồi

Cây đèn cổ không nằm trong hang tối
nó ở trong tâm mỗi một con người
Lên tận thiên đường xem mây trắng
Hay về địa ngục thử lửa chơi...

Thực tại muôn đời đà hoàn mỹ
lại thường thay đổi để ta vui
xin đừng vặn vẹo nghe tâm khiến
cau có làm chi để bùi ngùi...

Mưa đã tan rồi nắng đã lên
kệ cho mây thấp chẳng ưu phiền
áo mùa thu cũ ta phơi nắng
xem sương ẩn hiện vẽ bình yên..!

lnp

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "ĐỔI THAY..."