4t

Lãng Đãng Cuối TuầnEm qua thời tuổi ngọc
Tim thôi hết mong chờ
Anh qua thời trốn học
Lòng chạm phải bơ vơ

Mùa thu dường như sợ
Một ánh mắt lạc đường
Vướng vào nhau như nợ
Về nhà bất chợt thương

Hỏi vần thơ vay mượn
Nhờ ong bướm tỏ tình
Vái nàng thơ độ lượng
Để còn em và anh

Nắng giờ say chưa tỉnh
Mưa đang choáng men lòng
Ta cùng làm phép tính
Cuối tuần ai chờ mong ?

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lãng Đãng Cuối Tuần"