Nhạc Sĩ:
Phan Huỳnh Ðiểu
Trình Bày:
Quang Linh
Ðây thôn Vĩ Dạ

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Hàn Mạc Tử
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: VASC
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Ðây thôn Vĩ Dạ"