Nhạc Sĩ:
John Lennon
Trình Bày:
John Lennon
Love

Ngoại Quốc - Sôi động, Cuồng nhiệt

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved
Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved
Love is you
You and me
Love is knowing
We can be...
Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 2 tháng 10 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Love"