Nhạc Sĩ:
Khánh Băng
Trình Bày:
Quang Linh
Thần kinh non nước hữu tình

Tân Nhạc - Quê Hương
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: ms
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Thần kinh non nước hữu tình"