Nhạc Sĩ:
Phan Huỳnh Điểu
Trình Bày:
Diễm Liên
Thuyền Và Biển

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Xuân Quỳnh

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn bão tố

Nếu phải cách xa em,
Anh chỉ còn... bão tố...!

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời: Ct.Ly
Vào ngày 7 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Thuyền Và Biển"