Nhạc Sĩ:
Anh Bằng
Trình Bày:
Hương Lan, Tuấn Anh
Trúc Đào

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Nguyễn Tất Nhiên

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em.
Chiều thu lá rụng êm đềm
Vàng sân lá đổ cho mềm chân em
Tại vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Nhìn vằng trăng sáng lung linh
Nhìn em mười sáu như cành hoa lê
Rồi mùa thu ấy qua đi
Chợt em mười tám chợt nghe lạnh lùng
Thuyền đành xa bến sang sông
Hàng cấy trút lá tình đi lấy chồng
Chiều nay nhớ ngọt trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Người đi biết về phương nào
Bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: ms
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Trúc Đào"