Nhạc Sĩ:
Phan Huỳnh Điểu
Trình Bày:
Diễm Liên
Thuyền Và Biển

Tân Nhạc - Nhạc xuân

Vì đâu biển phải xa thuyền
Biển bạc đầu thương nhớ
Nếu thuyền phải xa biển
Lòng thuyền đau rạn vỡ


có những đêm vô cớ
biển ào ạt xô thuyền
ôi tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên


Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới hiểu
Thuyền đi đâu, về đâu...


Nếu biển phải xa thuyền
Biển bạc đầu thương nhớ
Nếu thuyền phải xa biển
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Có những đêm vô cớ
biển ào ạt xô thuyền
ôi tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Thuyền Và Biển"