Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Ngọc Lan
Bên Đời Hiu Quạnh

Nhạc Vàng - Quê Hương

Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hưm)

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
(hưm...hừm........hưm)
(hưm....hừm..............hư)


 

Nguồn: Vyvyi2k
Người đăng: ms
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bên Đời Hiu Quạnh"