mưa phố núi

Không AnhEm vẫn là em thôi không anh,em vẫn là con rối
Sống giữa đời không biết mình là ai ?
Chỉ với anh em biết rõ mình,
 sống để làm gì và đợi chờ điều chi ?
Chỉ với riêng anh ,em mới là đàn bà không phải con gái.
Phải có anh trong đời ! để em biết mình thuộc về đâu ?

Được bạn: VNTQ
Người Gởi: diên vỹ
Ngày:09/10/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Không Anh"