Nhạc Sĩ:
Phương Uyên
Trình Bày:
Ba con mèo
Sài Gòn cô tiên năm 2000

Tân Nhạc - Nhạc xuân

Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000.

Sài Gòn mình ngày đó sẽ hóa thân thành cô tiên.

Cô tiên để ao ước mừng chúng ta ước mong mọi người.

Nạn thất nghiệp sẽ hết không có ai sống trong đói nghèo.

 

Mọi người vào năm ấy cùng tiến lên trong năm 2000.

Sài Gòn mình ngày đó sẽ hóa thân thành cô tiên.

Cô tiên gì xui khiến bạn sống chơi xa hoa đêm ngày?

Đừng quên mình vui mãi sẽ rước thêm bạn đời SIDA.

 

SÀI GÒN CÔ TIÊN NĂM 2000.

SÀI GÒN CÔ TIÊN NĂM 2000.

 

Ta mong cô tiên giúp, không mong ai đói nghèo.

Cô xây nhà xây khắp chốn cho những ai còn trên phố đường.

Ta mong cô tiên sẽ giúp bọn trẻ em được đi đến trường.

Cho ta ngày đêm ca hát và biến đi mọi điều dối gian. 

SÀI GÒN-CÔ TIÊN NĂM 2000.

SÀI GÒN-CÔ TIÊN NĂM 2000.

 

Nguồn: Thái Nhi
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Sài Gòn cô tiên năm 2000"