Nhạc Sĩ:
Mạnh Bích
Trình Bày:
Phù Sa
Thôn Trăng

Dân Ca - Nhạc xuân
Thơ Lời: Nguyên Diệu
Đêm nay trăng soi thôn trăng,
Gió đưa gió đưa nhịp chày vang chày vang (quê hương à ơi)
Trăng đến vui thôn làng cho nặng lòng tình yêu thương

Êm êm trên sông ven thôn,
Gió đưa gió đưa giọng hò khoan hò khoan (hò khoan hò khoan)
Nghe sóng vỗ mạn thuyền khêu gợi tình, tình quê hương
Nghe sóng vỗ mạn thuyền thêm nặng lòng biết bao là tình
Ớ! quê hương mình, dô dô hò. đồng rộng trời thanh
Ớ! nước non mình, dô dô hò, cảnh đẹp người xinh

Ơ, này là trai gái (ớ ớ dô hò) ta như đôi bàn tay,
Ơ, cùng một giòng máu (ớ ớ dô hò) ta thương yêu nhau.

Đêm nay trăng soi thôn trăng,
Gió đưa gió đưa, gió đưa dặt dìu tre cành tre (quê hương à ơi)
Ai hát câu thơ Kiều nặng tình quê hương

Đêm đêm ai ca ru con khẽ đưa, khẽ đưa à ơi câu buồn thương (khoan khoan hò khoan)
Bao trẻ thơ trong làng ra bờ đê cười ca vang
Ra ngắm ông trăng vàng thêm nặng lòng mến yêu thôn làng

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Thôn Trăng"