Nhạc Sĩ:
Trần quang Huy
Trình Bày:
Phù Sa
Du Xuân Ý A

Dân Ca - Nhạc xuân
Thơ Lời: Bùi Văn Giáo
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: CMS
Người đăng: CMS
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Du Xuân Ý A"