Nhạc Sĩ:
Hải Linh
Trình Bày:
Lệ Hằng
Hang Bê-Lem

Thánh ca - Nhạc Giáng Sinh
ĐK:
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Trong hang Bê-lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng
Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng
Đàn hát (réo rắt tiếng hát)
Xướng ca (dư âm vang xa)
Nay (Đây) Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta
Người hỡi (hãy kíp bước tới)
Đến xem (nơi hang Bê-lem)
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.
1. Ngày nay Thiên Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê-lem Thiên Thần xướng ca:
"Thiên Chúa vinh danh chứng nhân an hòa."
(Hát lại ĐK)
2. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần
Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than
Nơi hang Bê-lem chiên lừa thở hơi
Tan giá đêm đông ấm thân Con Người.
(Hát lại ĐK)

Nguồn:
Người đăng: Mercury
Vào ngày 9 tháng 12 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Hang Bê-Lem"