Tác Giả: Võ An Ninh

37 Tác Phẩm, Trang 1 / 2


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bậc đá đền voi phục - Hà nội 1956
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Bậc đá đền voi phục - Hà nội 1956
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2883 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: bãi trà cổ - Móng cái - năm 1955
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: bãi trà cổ - Móng cái - năm 1955
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2809 Lần.


  Đã có: 40 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bến Xưa - Lai châu 1952
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Bến Xưa - Lai châu 1952
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2309 Lần.


  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cây đa tân trào - việt bắc
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Cây đa tân trào - việt bắc
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1875 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bữa cơm Trước khi ngược dòng sông Lô 1968
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Bữa cơm Trước khi ngược dòng sông Lô 1968
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1640 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cầu thê húc mùa hạ 1945
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Cầu thê húc mùa hạ 1945
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1634 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xe tay ngoài Thanh (hoá) - năm 1935
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Xe tay ngoài Thanh (hoá) - năm 1935
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1412 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố hàng Buồm, Hà nội 1940
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Phố hàng Buồm, Hà nội 1940
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1318 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: cột cờ thành Hà nội 1954
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: cột cờ thành Hà nội 1954
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1313 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cầu đá trên sông Hát 1960
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Cầu đá trên sông Hát 1960
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1300 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gò đống đa Hà nội 1942
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Gò đống đa Hà nội 1942
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1212 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ đồng xuân Hà nội 1956
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Chợ đồng xuân Hà nội 1956
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1186 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ngày phiên chợ - lào cai 1970
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Ngày phiên chợ - lào cai 1970
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1104 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sen tây hồ - năm 1941
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Sen tây hồ - năm 1941
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1100 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mái nhà cổ phố hàng bạc, Hà nội 1956
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Mái nhà cổ phố hàng bạc, Hà nội 1956
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1081 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng 1940
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng 1940
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1081 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đền cổ loa Hà nội 1960
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Đền cổ loa Hà nội 1960
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1070 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chùa Trăm gian - Hà nội 1960
  Tác giả: Võ An Ninh
  Tên ảnh: Chùa Trăm gian - Hà nội 1960
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1062 Lần.