Tác Giả: Nguyễn Thanh bình

31 Tác Phẩm, Trang 1 / 2

1 2  Đã có: 59 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cám dỗ
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Cám dỗ
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2376 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dễ thương
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Dễ thương
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1406 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Áo Dài trắng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Áo Dài trắng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1334 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ba cô gái
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Ba cô gái
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1019 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tan trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Tan trường
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1014 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ba nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Ba nữ sinh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 746 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mơ màng
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Mơ màng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 724 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hong tóc
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Hong tóc
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 704 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ và con
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Mẹ và con
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 693 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trò chuyện II
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Trò chuyện II
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 678 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ cho con bú
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Mẹ cho con bú
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 661 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đến trường
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Đến trường
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 556 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 549 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 489 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 472 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trong giờ ra chơi
  Tác giả: Nguyễn Thanh bình
  Tên ảnh: Trong giờ ra chơi
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 468 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 453 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 432 Lần.

1 2