Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 35 / 43  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Source
  Tác giả: J.A.D. Ingres
  Tên ảnh: The Source
  Tác giả: J.A.D. Ingres
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3353 Lần.


  Đã có: 80 người nhận xét.
  Tên ảnh: A Roman Lady (La Nanna)
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Tên ảnh: A Roman Lady (La Nanna)
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 6845 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Spring
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Tên ảnh: Spring
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2246 Lần.


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: Arabs Crossing the Desert
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Arabs Crossing the Desert
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4208 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: Merlin
  Tác giả: Edward Burne-Jones
  Tên ảnh: Merlin
  Tác giả: Edward Burne-Jones
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1698 Lần.


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Invading Cupid's Realm
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: Invading Cupid's Realm
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3691 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Pelt Merchant of Cairo
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Pelt Merchant of Cairo
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1752 Lần.


  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Flaming June
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Tên ảnh: Flaming June
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3097 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lady with a Fan
  Tác giả: Jules Joseph-Lefebvre
  Tên ảnh: Lady with a Fan
  Tác giả: Jules Joseph-Lefebvre
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2383 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Diet
  Tác giả: Jean-Georges Vibert
  Tên ảnh: The Diet
  Tác giả: Jean-Georges Vibert
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1471 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Springtime
  Tác giả: Pierre Cot
  Tên ảnh: Springtime
  Tác giả: Pierre Cot
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2773 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Marauders
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: The Marauders
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2037 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Excursion of the Harem
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Excursion of the Harem
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2448 Lần.


  Đã có: 42 người nhận xét.
  Tên ảnh: Four O'Clock
  Tác giả: Stephen Gjertson
  Tên ảnh: Four O'Clock
  Tác giả: Stephen Gjertson
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3070 Lần.


  Đã có: 61 người nhận xét.
  Tên ảnh: A Vocation
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: A Vocation
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4045 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chessplayers
  Tác giả: Ernest Meissonier
  Tên ảnh: Chessplayers
  Tác giả: Ernest Meissonier
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1924 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Lady of Shalott
  Tác giả: John William Waterhouse
  Tên ảnh: The Lady of Shalott
  Tác giả: John William Waterhouse
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2493 Lần.


  Đã có: 83 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dolce far niente
  Tác giả: John William Godward
  Tên ảnh: Dolce far niente
  Tác giả: John William Godward
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3682 Lần.