Thiên Ân

Màu Hoa


Em có nghe được tiếng Xuân
Thì cho anh biết cội nguồn màu hoa

Màu Lan trong trắng thật thà
Hay như Tim Vỡ trắng nhòa nét đau
Tím lòng một đóa Sim sầu
Chung trời Phượng Vỹ tím màu ngây thơ

Nụ Hồng thắm đỏ duyên tơ
Hay màu rướm máu tình khờ Không Tên…
Hỏi em vì sắc mặt hiền
Điểm màu hoa mộng từ miền trời Xuân

Trắng màu da, phải em buồn
Hay chờ phấn tím ươm nguồn thơ yêu?
Thỏi son hồng đỏ mỷ miều
Chờ môi e thẹn cho yêu khoe màu?

Chúa Xuân gửi hạt nắng đầu
Em nghe trong nắng một câu trả lời…

T.A.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Màu Hoa"