Diên Vỹ

hỏi thămtrang web mở ra ...
câu hỏi, câu chào viết rồi xóa vội ...
người và ta , như ngày và tối ...
hiển hiện trong đời ..., nhưng nhân thế đã quên ...

xuân đã quá mùa, nên con nắng chong chênh
chờ đợi mãi một lần hoa không nở
nào níu được thời gian,
như khoảnh khắc xưa dẫu trăm vạn lần mong nhớ ...
ta chỉ biết tìm về cùng ký ức mà thôi ...

trang web mở ra ... định viết , lại bôi ..
câu thăm hỏi, tự lòng nghe thấy khó
mỗi bước chân đi về,
nếu vô tình nghe tiếng gió ...
cứ như là ...lời ta muốn hỏi thăm ....

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "hỏi thăm"