Nguyên Ngoạt

NGƯỜI EM GÁI NHỎ ĐÂU RỒI 
Thu sang
Bóng nắng hanh vàng
Em
Đâu để nhớ vô vàn trong tôi
Dòng sông xưa
Vẫn còn trôi
Nẻo về 
Biển nhớ bồi hồi
Đại dương
Người còn trăm nhớ ngàn thương
Thu sang
Giọt nắng
Bám vương mộng hồn


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI EM GÁI NHỎ ĐÂU RỒI"