Nguyên Ngoạt

Nói cùng em

Nói cùng em

Biển muôn đời vẫn một màu xanh
Em đã giữ tình anh bằng màu xanh hy vọng
Giữa suy tư trong thực hư ảo mộng
Em vẫn bên đời để an ủi động viên
Em là cảng cho thuyền anh neo đậu bình yên
Giữa phong ba của cuộc đời gian khó
Anh vẫn biết nỗi lòng em gái nhỏ
Xuôi về anh THƯƠNG MÃI MỘT DÒNG SÔNG!
Nguyên Ngoạt

Được bạn: nguyendo đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nói cùng em"