General Harrisons eggnog
-1 quả trứng gà
-1 thìa nhỏ đường bột
Cách làm: trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly Tom Collins lọai 12 oz (360cc), chế thêm rượu Claret hoặc rượu táo ngọt rồi khuấy nhẹ sau đó rắc bột nhục đậu khấu lên trên.
Gilroy Cocktail
-Nước cốt 1/4 trái chanh
-1/2 oz (15cc) rượu Dry Vermouth
-3/4 oz (22cc) rượu Old Mr.Boston Wild Cherry Flavored Brandy
-3/4 oz (22cc) rượu Old Mr.Boston Dry Gin
-1cc bột cam
Cách làm: trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc)

Gimlet Cocktail
-Nước cốt 1quả quất (tắc)
-1 thìa nhỏ đường bột
-1 1/2 oz (45cc) rượu Old Mr.Boston Dry Gin
Cách làm: trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 4 oz (120cc)

Người Đăng: P.NQH€

Bình luận về Món Ăn "Cocktail"