EastIndiacocktail (1)
-1 1/2 oz (45cc) rượu Old Mr. Boston Five Star Brandy
-1/2 thìa nhỏ nước thơm (dứa)
-1/2 thìa nhỏ rượu Curacao
-1thìa nhỏ rượu Jamaica Rum
-1cc bột thơm
Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc) Gọt lượn vỏ cam cho cuốn lại và thêm 1quả sơri trang trí. 
East India Cocktail (2)
-1 1/4 oz (38cc) rượu Dry Vermouth
-1 1/4 oz (38cc) rượu Sherry Wine
-1cc bột cam
Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly cocktail lọai 3 oz (90cc)
Egg Sour
-1 trứng gà
-1 thìa nhỏ đường bột
-1/2 Nước côt chanh
-2 oz (60cc) rượu Old Mr. Boston Five Star Brandy
-1/4 thìa nhỏ rượu Curacao
Cách làm: Trộn và xóc đều với đá vụn, gạn sang ly bigball lọai 8 oz (240cc)

Người Đăng: P.NQH€

Bình luận về Món Ăn "Cocktail"