Vật Liệu:

-30 ml Bailey's
-20 ml Cointreau
-20 ml Strawberry
-30 ml pineapple juice
-30 ml Cream
-4 strawberries
Cách Làm:

Cho tất cả vào blender xay chung với đá bào, sau đó rót vào cái ly Goblet lớn .
Trang trí bằng 1 trái dâu tây gắn trên miệng ly hoặc cắt đôi 2 trái dâu tây, sau đó lấy 1 thanh tre hay gỗ nhỏ xíu dài dài, không thì lấy một cái tăm dài xiên qua 4 miếng dzồi gác lên trên miệng lỵ
(St)

Người Đăng: P.NQH€

Bình luận về Món Ăn "Anngel"