Vật liệu:

7 con bò cạp núi sống ( loại bò cạp đen )

than hay rơm khô
một vĩ nướng có chân hay tự chế
đũa cả hay đuã con cũng đuợc

Cách làm:

* Quạt than hồng hay rơm rạ chaý đỏ
* Để vĩ nướng lên
* Để y bò cạp sống lên, chặn laị đừng để nó bò. Nhớ nguyện cho nó kiếp tới được trở lên * loải điểu hay dảy phúc lên loài người.
* Trở đều; đến vàng thơm là đuợc

Phục vụ 7 người dùng với rươu nếp than, đá cục hay nuớc trà gừng.


 

Người Đăng: HongYen

Bình luận về Món Ăn "Bò Cạp Nướng"