Huyền Băng

Nắng Xuân

Một chút nắng mong manh
Vịn cành phơi lá
Một cánh bướm hiền chao lượn
báo mùa xuân
Đóa Diễm Châu cũng rộn rã tưng bừng, 
Cành Vương Tử cũng khoe cùng gió sớm
 
Một chút nắng mong manh
rơi bên thềm ai
Làm rực màu dâm bụt
Cây đinh lăng gật gù khâm phục
Trước sắc đẹp muôn hoa
Cánh mai vàng tươi, nở sớm trước hiên nhà
 
Đẹp chưa ai nắng xuân cùng gió sớm.
 
Huyền Băng

Được bạn: vdn 13.2.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nắng Xuân"