Huyền Băng

Những ngày cuối năm...

Dòng xe xuôi ngược rộn ràng,
Hân hoan đón tết, mơ màng đón xuân.
Kẻ đi xa tìm lại chốn thân,
Người cố quận mâm quả chờ lữ khách
Nghĩa thân thương trông năm hết
Bánh quà dăm món mang đến tỏ lòng
Dù đường ngăn cách mấy sông
Thâm tình lặn lội xuống đồng lên non
Phong tục Việt - Tết: một vết son  
Người người gắng giữ  cho tròn lối xưa
Ba mươi thắp nến cùng thưa
Cảm ơn trời đất khi vừa tàn niên
Một năm cũ thật bình yên
Xin cho năm mới mọi miền an vui
Nhang khói tỏa, kính cẩn mời,
Hồn thiêng tiên tổ bao đời về đây
Cùng con cháu tụ quần quây
Ba ngày xum họp vui vầy âm dương.
Huyền Băng

Được bạn: vdn 13.2.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Những ngày cuối năm..."