Huyền Băng

Hoa tím Bằng Lăng

Ngẩn ngơ nhìn hoa tím
Treo lơ lửng trên cây
Khách qua đường đắm say
Ôi Bằng Lăng tím nở..!
Màu của mùa nhung nhớ
Màu của tình đắm say
Màu vạn áng thơ bay
Màu thủy chung muôn thuở.

Em làm tôi bỡ ngỡ,
Lòng dặn lòng không quên
Màu tím của mông mênh
Dắt hồn vào sâu thẳm.
Nghe có gì đầm ấm...
Gợi một chút thân quen
Thơ, tình lại rối ren,
Nhưng mình vui trong nó...

 

Huyền Băng

 

 

Được bạn: vdn 12.2.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa tím Bằng Lăng"