Huyền Băng

Mừng Xuân


Mai nở mừng xuân đến mọi nhà
Người người hớn hở đón trăm hoa
Bình an ai cũng mong vui hưởng
Đau ốm luôn mơ được chóng qua.
 
Xuân đến, xuân đi, rồi xuân lại
Bèo trôi duyên lỡ phải chia xa
Không lo cứ mặc tình thế sự
Hoà bình ta chuộng, ai cùng ta...?
 
Huyền Băng

Được bạn: vdn 30.1.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mừng Xuân"