Huyền Băng

Tại vì Chúa thương con...

Tại sao Chúa lại xuống trần,
Tại sao Chúa lại làm thân con người.
Tại sao Chúa phải thương đời,
Tại sao Chúa phải rao lời phúc âm.
 
Vì thương con Chúa dưới trần,
Vì thương con dại quên thân phận người(1).
Vì thương tạo vật giống "Người"(2),
Vì thương cứu rỗi bằng lời Chúa ban...
 
Chúa bỏ ngôi vị cao sang,
Chúa bỏ quyền phép sống ngang con người.
Chúa khiêm nhu, Chúa thật lời,
Chúa làm gương sáng ta noi nơi Ngài.
 
Thương người lỡ bước trần ai,
Thương người khốn khó đêm dài rét run.
Thương người đau ốm trở trăn,
Thương người cùng quẫn... ăn năn trở về
 
Con đây chân bước đường đê,
Con đây chỉ có lời thề sắt son...
Con mong đến lúc không còn...!
Con luôn giữ trọn niềm tin nơi Ngài. 
 
 
Một vài cảm nghĩ về Giáng Sinh. 
  
(1) Con người khác con vật ở chỗ có lý trí, có tự do lựa chọn sống sao cho xứng đáng là người. 
(2) Theo kinh thánh - Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Chúa.
 

Được bạn: HB - 23.12.2006 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tại vì Chúa thương con..."