Huyền Băng

Thu quyến rủ

src="http://local://9684/CFE518025ACD4C42A88AB4E046F5156A.jpg" align=baseline
border=0>

Có gì thơ trong em
Có gì rất êm đềm
Trong rừng
thu phong đó
Con đường tuy rất nhỏ
Nhưng quyến rủ làm sao!
Bước,hãy
bước chân vào
Nghe hương thu lan tỏa
Ôi con đường lá cỏ
Đón chân gầy
xanh xao
Cây cao và rất cao
Rừng vàng mênh mông quá
Ôi bước chân bé
nhỏ
Lạc làm sao! làm sao!Nhưng không thể không vào
Rừng thu phong quyến rủ
Ta thèm được ấp ủ,
Cùng với lá trong cây
Trong rừng không có mây,
Chắc cũng không có gió...
Nhưng sẽ nghe đâu đó
Tiếng ríu rít chim
kêu
Có một chút cô liêu..
Và quãng trời yên ắng
Tim mình sẽ bình
lặng
Trong rừng sâu thật sâu...

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu quyến rủ"