System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ BÊN GIẬU TÍM BUỒN của Thi sĩ: Lưu Vĩnh Hạ - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Lưu Vĩnh Hạ

BÊN GIẬU TÍM BUỒN


Nhà tôi có giậu mồng tơi
Có hàng dăm bụt tím ngời bên nhau
Nhà em có một giàn trầu
Có cây so đũa hàng cau xanh buồng
Quê nghèo nhạt những canh suông
Dưa cà nuôi thắm màu hồng má em
Ráng chiều nắng đổ nghiêng nghiêng
Trắng bông bưởi rụng bên hiên nhà người
Nhìn em lòng thấy bồi hồi
Rưng rưng thương quả mồng tơi tím thầm
Nhớ ngày em tuổi mười lăm
Còn tôi mười tám băn khoăn trộm nhìn
Chút gì len lén vào tim
Buồn nghe tiếng quốc đêm đêm vọng về
Một ngày em bỏ làng quê
Để ngơ ngác giậu mồng tơi tím buồn
Thế là em đi lấy chồng
Để tôi với mối tơ hồng tự xe
Còn đâu tiếng võng sau hè
Em nằm xõa máy tóc thề ngày xanh
Ai vui bên ánh trăng rằm
Lẻ loi tôi với bên vầng trăng lu
Mực còn chưa tím trang thư
Giậu mồng tơi cũng buồn như cõi lòng

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "BÊN GIẬU TÍM BUỒN"