Huyền Băng

Xin hãy làm gió mát...


Im nghe tĩnh lặng đắm không gian,
Nhớ lại lời xưa hẹn đá vàng!
Rưng rức tủi buồn môi mặn đắng,
Mênh mông nhung nhớ, mắt nhạt... tan
Vẫn hay vốn dĩ đời oan trái,
Đã biết niềm riêng mãi chứa chan..
Xin những làn mây gom kết lọng
Che bớt hè oi, gió mát mang...

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin hãy làm gió mát..."