Huyền Băng

Buổi sáng quê hương


Gió sớm mơn man vẫy đón chào,
Hàng cau xao xuyến lá nghiêng chao.
Đong đưa khế ngọt như mời khách!
Rủng rỉnh lòng tong giỡn dưới ao.


Nắng ấm soi sân chim cất giọng,
Ve con, vài chú cũng lời vào.
Yên bình là thế trong đời sống
Nhàn hạ như vầy không thích sao!

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buổi sáng quê hương"