Huyền Băng

Mưa hạ

Mưa hạ
Cơn mưa mùa hạ đến đây rồi
Tưới mát vườn thơ giữa nắng oi,
Thấm ướt áo ai chiều nắng nhạt.
Xanh tươi hoa lá, gội đời thôi...
Em đến xua tan cái nóng trời,
Giọt dài, giọt vắn khắp nơi nơi...
Mầm xanh vươn nụ sau cơn khát
Vạn vật chuyển mình, muôn thứ trôi...
Biết bao nhiêu ý, biết bao lời,
Tàng ẩn trong mưa tí tách rơi...
Năm qua tháng lại còn vương vấn,
...Kỷ niệm chiều mưa, thắm tim côi...


Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mưa hạ"