Huyền Băng

Lời cạn


Thương tặng Huyền Băng chim bồ câu trắng thật đẹp này

........................ Hồn thơ của 7 cạn rồi...


Một chút chia xẻ cùng Việt Dương Nhân


Như con chim nhỏ đậu bên thành,
Tuyết trắng nhuộm màu ửng sắc xanh.
Im lìm chim đứng chiều suy nghĩ
Lặng lẽ gì đây - nhớ bạn tình?

Thủy chung một dạ chim vẫn nhớ!
Trắc trở đôi đường nhưng khó quên.
Tư lự chim buồn không cất bước...
Lòng đau lời cạn dáng buồn thương
Chim bước làm sao hết đoạn đường?
Đoạn đường cô lữ kiếp tha hương.
Mù mịt sương giăng mờ khắp nẻo.
Đơn côi soi bóng vọng canh trường.
 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời cạn"