Huyền Băng

Lời của mây


Mây tôi lơ lửng trời xa,
Mênh mang thơ thẩn, là đà lãng du.
Nhẹ tênh như gió mùa thu,
Hắt hiu vẫy gọi mây côi tụ vào.
Quên đời đen bạc hư hao ,
Nhớ tình nồng thắm thương trao bao người
Gặp trăng mây khẽ mỉm cười,
Ôm trăng mây gởi một lời thân thương.
Chúng ta duyên gặp giữa đường,
Phận thì không có, dặm trường mây trôi... 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời của mây"