Huyền Băng

MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN


Thư quán hôm xưa tôi đến đây
Một chiều nhạt nắng lá vàng bay
Diễn đàn thơ phú may tìm gặp         
Kẻ vịnh người ngâm nửa tỉnh say         
Say ý, say văn, say bạn hữu
Buồn xưa tỉnh giấc, vui quên ngày
Ai là  thi hữu xin mời lại
Ngân khúc tình thơ chúc “birth day”

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MỪNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN"