Huyền Băng

Lời của sóng

Ai đứng đó như Trương Chi hoài vọng,
Ta nằm đây con sóng bạc trôi dài
Nói cùng ta những thương nhớ ai hoài
Ta sẽ giúp buồn tan theo con sóng.
Đây gió biển với trời chiều lồng lộng.
Kia vầng trăng vừa lấp loé đỉnh xa.
Dìm nỗi buồn cùng những cuộc phong ba
Vào sâu thẳm để đời ai hồng thắm.
Mai nắng lên, cuộc đời rồi sẽ ấm,
Thương đau đi, tình mới ắt đâm chồi.
Dòng đời trôi ta cứ mặc nó trôi
Đừng ngoảnh lại thêm bồi hồi đau xót.
Biển là biển của đất trời - thanh thoát!
Đường là đường của vạn dấu chân qua
Thảnh thơi vui, ta bước bước của ta
Ngắm mây trắng trời cao ta đối vịnh.

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời của sóng"