Huyền Băng

Ngồi Câu

Lối nhỏ gập ghềnh bác thả câu,
Trầm tư bác đợi cá quay đầu.
Vô ưu thả hết sầu theo nước
Tĩnh lặng ôn đời trước với sau
Bóng mú kia rồi, mau đớp lưỡi!
Lão Ngư đứng đó đã bạc đầu
Tử Nha thất thập cần câu động
Riêng lão hơi tàn chẳng thấy đâu!
HB

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngồi Câu"