Huyền Băng

Lời Mẹ Ru


(mời các bạn vào vntq để ôn lại lời ru của mẹ, lời ru của quê hương)

Vào đây nghe tiếng quê hương,
Tiếng thơ nhè nhẹ nghe dường mẹ ru.
Mẹ ru trong gió mùa thu,
À ơi hãy ngủ, đèn lu mẹ chờ.
Chờ cho tròn giấc trẻ thơ,
Nhở may sấm động trong mơ khóc òa.
Mai này khôn lớn bôn ba,
Nhớ lời ru mẹ nẻo xa tìm về.
HB

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời Mẹ Ru"