Huyền Băng

Ngày Giỗ Mẹ

Hôm nay ngày giỗ mẹ
con bận bịu nên quên!
Giật mình con chợt nhớ
Con vội thắp nến lên...
Đốt nhang trầm con khấn
Nguyện cùng với bề trên
Ơn thiêng xin ban đến
Xóa gội bao tội đời
Thiên đàng ngàn ơn phúc
Đón mẹ vào thảnh thơi.

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày Giỗ Mẹ"