Huyền Băng

Tâm Sự

Tâm sự không là của riêng tôi,
Của ai, của bạn, của muôn người.
Tôi gom, tôi nhặt vào tư tưởng,
Thoát ý tôi mang gởi lại đời.
Khóc mướn thương vay kiếp của tôi,
Dễ thương, dễ cảm, dễ yêu đời...
Tức cảnh, tình sinh dăm câu chữ
Buồn chia, ngọt sớt dạ thảnh thơi.
HB

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tâm Sự"