Huyền Băng

Hãy Điểm Tô Đời

Tôi nằm im bất động,
Mơ màng nghĩ xa xôi.
Biển có lúc đầy vơi,
Tình có khi ấm lạnh.
Tôi mong gì ở đời
Một cuộc sống thảnh thơi.
Không ưu tư phiền não,
Nhưng chỉ khoảnh khắc thôi . . .
Đã trót là kiếp người,
Sầu, lo, buồn vướng bận.
Không lợi danh tất bật,
Cũng lý tưởng sục sôi.
Ngồi dậy, ngồi dậy thôi!
Sống cho hết kiếp người.
Ươm mầm hoa đây đó,
Hương sắc rực khắp nơi
HB

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hãy Điểm Tô Đời"