Huyền Băng

Hãy Đến Cùng Tôi


Cho tôi chia sớt một chút buồn,
Nỗi buồn cô quạnh kẻ ly hương.
Quên đi ngày tháng đông lạnh ấy,
Ấp ủ tình nồng vơi nhớ thương.***


Xin hãy theo tôi đến cuối đường,
Nơi đây nắng rải, gió luôn vương.
Tung trong nắng gió cùng nhau hát,
Mềm môi ta nhấp chén quỳnh tương. 

HB

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hãy Đến Cùng Tôi"