Huyền Băng

Khóc Hoa Thủy Tiên


(hay khóc cho những ai bạc mệnh)

   Lệ tôi rơi rớt nhìn em
   Ra đi vội vã, khi trời còn khuya
   Tại sao không đợi nắng lên
   Em ơi hãy ở cho thêm một ngày
   Đến khi chiều nắng trải dài
   Lời kinh buổi tối ai hòai tặng em
   Chúng tôi rồi cũng theo em,
   Vì đời cũng ngắn như em đó mà
   Xuân tôi ngắn ngủi như là
   Mầm cây chưa lớn đã tàn lụi đi
   Như em, như mọi sự gì
   Như giờ lâm tử em đi tàn đời.
   Cũng như những giọt mưa rơi
   Như ngọc sương sớm tan đời không trông!


   Hoa Thủy Tiên
   Phóng tác theo bài thơ To Daffodils của ROBERT HERRICK ( 1591-1674) do một người bạn sưu tầm tặng.

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Khóc Hoa Thủy Tiên"